შეკვეთილი  პროდუქციის მაქსიმალურად სწრაფად მიწოდება მოთხოვნილ დროს, მოთხოვნილ ადგილზე, საქართველოს  ტერიტორიაზე.

მოთხოვნის  შემთხვევაში:    თერმული და ფიტოსანიტარული დამუშავება.

ანგარიშსწორების პირობები:  ნაღდი და უნაღდო

.